رشته‌های با پیوست اشتغال در دانشگاه پیام‌نور افزایش می‌یابد

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402081308784/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF

به گزارش ایسنا، دکتر شجاعی فرد معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور در بازدید از پیام نور استان مازندران ضمن تاکید بر ساماندهی و چابک سازی اظهار داشت: دانشگاه با قوت برنامه های علمی و آموزشی خود را ادامه می دهد و با افزایش رشته هایی که پیوست اشتغال دارند به توسعه تحصیلات تکمیلی خود نیز کمک می کند.

رشته‌های با پیوست اشتغال در دانشگاه پیام‌نور افزایش می‌یابد

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور از افزایش رشته‌های با پیوست اشتغال در این دانشگاه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، دکتر شجاعی فرد در پایان به بخشنامه جدید آموزشی دانشگاه اشاره کرد و افزود: در بخشنامه جدید تعداد واحدهای ارائه شده ترم تابستان  از ۹واحد به ۱۴ واحد افزایش یافت.

وی همچنین از افزایش میزان حق التدریسی اساتید کارشناسی خبر داد و گفت: دانشگاه برنامه دارد که در اسرع وقت حق التدریسی ‌ها پرداخت شود.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور درباره انتقال اعضای علمی دانشگاه گفت: در راستای فراهم کردن زمینه های نقل و انتقال اعضای هیات علمی دانشگاه به موسسات آموزش عالی و دانشگاه ها تفاهم نامه ها و قراردادهایی در حال انجام گرفتن است و تمام سعی و تلاش دانشگاه بر این است که شأن و منزلت اعضای هیات علمی در این نقل و انتقالات رعایت شود.

وی همچنین گفت: از سال ۱۴۰۳ توسعه رشته‌ها به صورت استانی انجام خواهد گرفت استان ها با تشکیل کارگروه‌ها برای توسعه رشته‌ها از ظرفیت اعضای هیات علمی نیز باید استفاده کنند.  

  قیمت‌ها در بازار مسکن روند کاهشی به خود گرفت/ فروشنده در بازار زیاد شد