رشد انفجاری قیمت مسکن نتیجه سیاسی کاری دولت قبل به جای ساخت مسکن - مجله خبری راه و ساختمان

رشد انفجاری قیمت مسکن نتیجه سیاسی کاری دولت قبل به جای ساخت مسکن

سال ۹۲

در دوره دولت گذشته به علت عدم پیگیری طرح مسکن مهر و عدم ارائه طرح جایگزین، عرضه مسکن به شدت کاهش پیدا کرد که نتیجه آن افزایش بیش از ۲۶ میلیون تومانی هر مترمربع مسکن بود. در پایان دولت احمدی‌نژاد قیمت هر مترمربع مسکن در تهران کمتر از ۳.۷ میلیون تومان بود اما در پایان دولت گذشته قیمت مسکن با بیش از ۲۶ میلیون تومان افزایش از ۳۰ میلیون تومان عبور کرد و نتیجه همه تدبیرها و کلیدهای روحانی، آواره شدن میلیون‌ها خانواده مستأجر ایرانی است.منبع

در نتیجه سقوط تولید مسکن در دولت روحانی، قیمت مسکن سر به فلک گذاشت. قیمت مسکن در تهران در تیرماه ۱۳۹۲ کمتر از ۳٫۷ میلیون تومان بود در حالی که در تیرماه ۱۴۰۰ به بالای ۳۰ میلیون تومان رسید یعنی بیش از ۷۰۰ درصد گران شد.

شاخصتیر ۹۲تیر ۱۴۰۰درصد تغییرمبلغ تغییر
قیمت مسکن در شهر تهران (میلیون تومان)۳.۷۳۰۷۱۰۲۶.۳

به گزارش مجله خبری راه و ساختمان، تولید مسکن عاملی موثر بر قیمت مسکن است. با وجود اهمیت بسیار زیاد تولید مسکن بر ثبات قیمت مسکن، آمارها بیانگر سقوط تولید مسکن در دولت روحانی است. بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی، در سال ۱۳۹۹ تعداد کل واحدهای مسکونی تکمیل شده شهری نسبت به سال ۱۳۹۲ که ساختمان‌های شروع‌شده در دولت دهم به تکمیل رسید، تقریبا نصف شد. تعداد تسهیلات ساخت مسکن نیز در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۲ تقریبا ۳۹ درصد کمتر شد.

عنوان

سال ۹۹

تعداد کل واحدهای مسکونی تکمیل شده شهری (واحد مسکونی)۸۰۹۸۴۲۴۱۰۷۶۵
تعداد تسهیلات ساخت پرداخت شده توسط بانک مسکن- شهری و روستایی (فقره)۳۰۷۷۸۴۱۸۷۴۸۱
  وزش باد شدید در برخی مناطق کشور طی ۵ روز آینده/ پیش‌بینی رگبار باران و بارش تگرگ در برخی استان‌ها