رشد ۲۰ درصدی تولید لوکوموتیو در حوزه مسافری/ دیپلماسی ریلی در دستور کار دولت سیزدهم است


تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرعامل شرکت راه آهن گفت: ناوگان گرم (لوکوموتیو) در حوزه مسافری از ابتدای دولت سیزدهم ۲۰ درصد افزایش داشت که منجر به افزایش ۵۰ درصدی جابه‌جایی مسافر در سال جاری شد.منبع