رشد ۲۰ درصدی تولید لوکوموتیو در حوزه مسافری/ دیپلماسی ریلی در دستور کار دولت سیزدهم است


تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرعامل شرکت راه آهن گفت: ناوگان گرم (لوکوموتیو) در حوزه مسافری از ابتدای دولت سیزدهم ۲۰ درصد افزایش داشت که منجر به افزایش ۵۰ درصدی جابه‌جایی مسافر در سال جاری شد.منبع
  افق جدید همکاری ریلی در مسیر ایران و روسیه