رشد ۲۹ درصدی اعزام و پذیرش مسافر در اربعین امسال از فرودگاه امام

رشد ۲۹ درصدی اعزام و پذیرش مسافر در اربعین امسال از فرودگاه امام
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با اعلام پایان پروازهای ویژه اربعین از ترمینال سلام گفت: در عملیات اربعین امسال ۲۹ درصد در اعزام و پذیرش مسافر و ۱۵ درصد هم در پروازها افزایش داشتیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85225958/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B2%DB%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85منبع: https://www.irna.ir/news/85225958/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B2%DB%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85