رشد ۲ و نیم برابری اعتبارات دوبانده سازی در خراسان جنوبی

رشد ۲ و نیم برابری اعتبارات دوبانده سازی در خراسان جنوبی
بیرجند – مجله خبری راه و ساختمان – سرپرست اداره‌ کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: اعتبارات ساخت باند دوم راه‌های استان در دولت سیزدهم ۲ و نیم برابر افزایش یافته است و در همه شهرستان‌ها پروژه فعال داریم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85208925/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B2-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85208925/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B2-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C