رشد ۳۰ درصدی مسافران کرمان از مشهد و بسیج ظرفیت‌های راهداری

رشد ۳۰ درصدی مسافران کرمان از مشهد و بسیج ظرفیت‌های راهداری
کرمان – مجله خبری راه و ساختمان – مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کرمان ضمن تشریح اقدامات برای جابه‌جایی زائران این استان از مشهد در ایام شهادت امام هشتم شیعیان(ع) گفت: در روزهای اخیر شاهد رشد ۳۰ درصدی مسافرت‌ها در این مسیر بوده ایم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85229490/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B3%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85229490/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B3%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C