رشد ۴۰ درصدی ترانزیت/ سهم راه‌آهن ۱۱ درصد

امین ترفع در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به آماری از ترانزیت در کشور بیان کرد: در سال جاری حمل‌ونقل فرآورده‌های نفتی افزایش زیادی داشته و ترانزیت غیرنفتی هم افزایش قابل توجهی داشته که مجموعا حدود ۴۱ درصد رشد ترانزیت را داشتیم. مجموع عملکرد تراتزیت ما در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۰.۷ میلیون تن بوده و امسال به ۱۲.۵ تن رسیده است.

به گزارش ایسنا، پیش از این هم کارشناسان حمل‌ونقل ریلی اشاره کرده بودند که در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و حتی ابتدای ۱۴۰۲ سهم حمل بار ریلی کاهش یافت؛ سهم حمل‌ونقل ترانزیت ریلی از حمل بار ترانزیت زمینی (ریلی و جاده‌ای) در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۷.۳ درصد بوده است؛ اکنون با احتساب ۱.۴ میلیون تن از مجموع ۱۲.۵ تن ترانزیت از خاک ایران، این عدد به ۱۱.۲ درصد می‌رسد.

مدیرکل دفتر تجاری‌سازی و امور تشکل‌های وزارت راه و شهرسازی درباره سهم راه‌آهن از این میزان ترانزیت در خاک کشور بیان کرد: ترانزیت به معنای عبور از خاک ایران، به این ترتیب که با یک مد وارد می‌شود و با یک مد خارج می‌شود که از این میزان، سهم ریلی حدود ۱.۴ میلیون تن و بقیه جاده‌ای است. 

مدیرکل دفتر تجاری‌سازی و امور تشکل‌های وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه در سال جاری حدود ۴۱ درصد رشد ترانزیت داشتیم، گفت: امسال ترانزیت از خاک ایران به ۱۲.۵ تن رسیده که سهم ریلی حدود ۱.۴ میلیون تن و بقیه جاده‌ای است. 

رشد ۴۰ درصدی ترانزیت/ سهم راه‌آهن ۱۱ درصد

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402121208229/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B4%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%DB%B1%DB%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF

  خطر لغزندگی زمین در گردنه‌های کوهستانی به دلیل بارش برف