رشد ۸۰ درصدی بهسازی و بازسازی خطوط ریلی در دولت سیزدهم 

رشد ۸۰ درصدی بهسازی و بازسازی خطوط ریلی در دولت سیزدهم 
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرکل خط و سازه های فنی شرکت راه آهن از رشد ۸۰ درصدی بهسازی و بازسازی خطوط ریلی در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: بیش از ۴۵۰ کیلومتر خطوط ریلی از شروع دولت سیزدهم تاکنون بهسازی و بازسازی شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85396973/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B8%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85

  ضرورت ایجاد مرکز ایمنی معادن در کشور