رشد ۹.۱ درصدی صدور پروانه ساخت مسکن در بهار امسال

رشد ۹.۱ درصدی صدور پروانه ساخت مسکن در بهار امسال
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که میزان صدور پروانه‌های ساخت مسکن در کشور طی فصل بهار ۱۴۰۲ نسبت به بهار سال گذشته رشدی ۹.۱ درصدی داشته است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85255407/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B9-%DB%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84منبع: https://www.irna.ir/news/85255407/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B9-%DB%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84