رفع تعرض فوری از ۸۳۶ هکتار زمین دولتی در نیمه نخست امسال

رفع تعرض فوری از ۸۳۶ هکتار زمین دولتی در نیمه نخست امسال
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن در ۶ ماه نخست امسال از حدود ۲ هزار و ۲۵۰ فقره تعرض به زمین‌های دولتی با مساحت بیش از ۸۳۶ هکتار به صورت فوری رفع تعرض کرده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85240426/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B8%DB%B3%DB%B6-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84منبع: https://www.irna.ir/news/85240426/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B8%DB%B3%DB%B6-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84