رفع تعرض فوری یک هزار و ۴۳۸ هکتار از زمین‌های دولتی

فخاری با اشاره به راه‌اندازی سامانه تلفنی ۱۶۵۶ جهت دریافت گزارش‌های مردمی در خصوص تعرض به اراضی دولتی در بهمن‌ماه ۹۸ اضافه کرد: این سامانه نقش چشمگیری در کاهش زمین‌خواری و تعرض به زمین‌های دولتی در کشور داشته است.

به گزارش مجله خبری راه و ساختمان از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، علیرضا فخاری اظهار کرد: از مجموع ۲ هزار و ۱۶۴ مورد تعرض صورت گرفته به اراضی دولتی در ۷ ماه نخست سال جاری ۲ هزار و ۱۶۲ مورد آن معادل یک هزار و ۴۳۸ هکتار زمین رفع تعرض فوری شده و دو پرونده باقی‌مانده جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در مورد اجرای احکام قطعی نیز در این ۷ ماه ۳۲۰ مورد اجرای احکام به مساحت ۴۳۹ هکتار به ارزش تقریبی ۶ هزار و ۸۵۸ میلیارد تومان در کل کشور صورت گرفته است.

به گزارش سازمان ملی زمین و مسکن، وی همچنین بیشترین میزان رفع تعرض به اراضی دولتی را از لحاظ تعداد متعلق به ایرانشهر و از لحاظ مساحت مربوط به استان خراسان رضوی برشمرد و بیشترین میزان اجرای احکام از نظر تعداد را استان کردستان و از نظر مساحت، استان خوزستان دانست.منبع

  آغاز ساخت ۳۱ هزار و ۹۸۰ واحد نهضت ملی مسکن و نخستین مسکن کارگری کشور در یزد