رفع فوری تعرض به ۱۱۵ هکتار زمین دولتی در خردادماه

رفع فوری تعرض به ۱۱۵ هکتار زمین دولتی در خردادماه
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه در خردادماه سال جاری ۳۱۵ مورد تعرض به اراضی دولتی صورت گرفته است، گفت: ۳۱۳ مورد از این تعرض‌ها با تلاش یگان‌ حفاظت استان‌های کشور به‌طور فوری رفع شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85152042/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B1%DB%B5-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87منبع: https://www.irna.ir/news/85152042/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B1%DB%B5-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87