رقیب کانال سوئز در راه است

رقیب کانال سوئز در راه است
مسکو- مجله خبری راه و ساختمان- «رقیب کانال سوئز در راه است»، این پیام از سوی شماری از مقامات شرکت کننده در بیست و ششمین مجمع اقتصادی بین‌المللی سن‌پترزبورگ به جهان مخابره شد، نشستی که در غیاب کشورهای غربی تحریم‌کننده روسیه برگزار شد اما این موضوع مانع از تبادل نظر نمایندگان ۱۳۰ کشور درباره منافع مشترک و چشم انداز عادلانه توسعه نشد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85143057/%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85143057/%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA