روزانه ۵۰۰ کانتینر رسوبی از بندر شهید رجایی خارج می‌شود

روزانه ۵۰۰ کانتینر رسوبی از بندر شهید رجایی خارج می‌شود
بندرعباس – مجله خبری راه و ساختمان – مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: پس از بازدید اخیر معاون اول رییس جمهور و پیرو تاکید وی مبنی بر تسریع در تعیین تکلیف کانتینرهای کالاهای رسوبی از امروز حداقل ۵۰۰ کانتینر از این بندر خارج می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85232531/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

  طرح جامع حمل‌ونقل ضرورتی برای بهینه‌سازی ناوگان باری و مسافری