روکش آسفالت جاده های خراسان رضوی در دولت سیزدهم رکورد زد + فیلم

روکش آسفالت جاده های خراسان رضوی در دولت سیزدهم رکورد زد + فیلم
مشهد – مجله خبری راه و ساختمان – معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان رضوی گفت: این استان طی یکسال (۱۴۰۱) روکش آسفالت را بر روی هزار کیلومتر از جاده های استان با ۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار اجرا کرد که رکوردی در این زمینه محسوب می شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85207216/%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B4-%D8%A2%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85منبع: https://www.irna.ir/news/85207216/%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B4-%D8%A2%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85