روکش آسفالت ۴۱۰ کیلومتر از راه‌های استان کرمانشاه

روکش آسفالت ۴۱۰ کیلومتر از راه‌های استان کرمانشاه
کرمانشاه ️- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه گفت: از ابتدای سال‌جاری تاکنون در ۴۱۰ کیلومتر از جاده‌های استان، روکش آسفالت تقویتی شامل رگلاژی و رویه نهایی انجام شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85267477/%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B4-%D8%A2%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA-%DB%B4%DB%B1%DB%B0-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87منبع: https://www.irna.ir/news/85267477/%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B4-%D8%A2%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA-%DB%B4%DB%B1%DB%B0-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87