رویداد فناورانه راه هوشمند باید به افزایش امنیت سفرهای جاده‌ای منجر شود

رویداد فناورانه راه هوشمند باید به افزایش امنیت سفرهای جاده‌ای منجر شود
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: وجود ۲۴۰ هزار کیلومتر راه، زیرساخت بزرگی است که توجه ویژه و برنامه‌ریزی جدید برای نگهداشت این سرمایه بزرگ را می‌طلبد و امیدوار هستیم رویداد راه هوشمند به امنیت سفرهای جاده‌ای کمک کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85314739/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C