رکورد صدور صورت وضعیت جابجایی زائران اربعین در مرز مهران شکسته شد

رکورد صدور صورت وضعیت جابجایی زائران اربعین در مرز مهران شکسته شد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- با صدور ۴هزار صورت وضعیت در مرز مهران در روزهای ۱۴ و ۱۵ شهریور ماه، ۱۰۸ هزار زائر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای از مرز مهران به اقصی نقاط کشور جابجا شدند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85222422/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87منبع: https://www.irna.ir/news/85222422/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87