رگبار باران با احتمال آبگرفتگی معابر، امروز در تهران و ۱۰ استان دیگر

رگبار باران با احتمال آبگرفتگی معابر، امروز در تهران و ۱۰ استان دیگر
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- هواشناسی از وضعیت جوی زرد در ۱۱ استان در عصر امروز خبر داد و اعلام‌کرد: بارش‌ها به شکل رگباری همراه با وزش باد شدید موقت تا پنجشنبه ادامه دارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85138687/%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DB%B1%DB%B0-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86