رگبار و رعدوبرق در استان‌های ساحلی خزر و جنوب کشور/روند افزایش دما در نیمه شمالی 

رگبار و رعدوبرق در استان‌های ساحلی خزر و جنوب کشور/روند افزایش دما در نیمه شمالی 
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – کارشناس سازمان هواشناسی با اعلام روند افزایشی دما در نیمه شمالی کشور از رگبار و رعدوبرق در استان‌های ساحلی خزر و جنوب ایران خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85182194/%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%D9%88-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4منبع: https://www.irna.ir/news/85182194/%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%D9%88-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4