رگبار و رعدوبرق در هفت استان کشور، طی دو روز آینده

رگبار و رعدوبرق در هفت استان کشور، طی دو روز آینده
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – کارشناس سازمان هواشناسی اعلام کرد: رگبار و رعدوبرق برای هفت استان کشور در ارتفاعات و دامنه‌های البرز مرکزی برای دو روز آینده پیش‌بینی می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85217113/%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B7%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87

  چگونه از افراد نخبه، ماهر و متخصص حمایت کنیم؟