رگبار و رعد و برق در چهار استان/ورود سامانه بارشی از شمال غرب

رگبار و رعد و برق در چهار استان/ورود سامانه بارشی از شمال غرب
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- کارشناس هواشناسی از رگبار و رعد و برق و وزش باد در سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کرمان و شرق هرمزگان، همچنین ورود سامانه بارشی از شمال غرب طی امروز خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85343387/%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D8%B9%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D8%B1%D8%A8

  استفاده بانک‌ها از هوش مصنوعی در امتیاز اعتباری افراد