رگبار پراکنده و وزش باد در اردبیل، گیلان و مازندران

رگبار پراکنده و وزش باد در اردبیل، گیلان و مازندران
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سازمان هواشناسی رگبار پراکنده، رعد و برق و وزش باد را برای استان‌های اردبیل، گیلان و مازندران پیش‌بینی کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85237408/%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86