ریزش ۲۵درصدی قیمت آپارتمان در پردیس/ شناسایی واحدهای خالی در پردیس

ریزش ۲۵درصدی قیمت آپارتمان در پردیس/ شناسایی واحدهای خالی در پردیس
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سرپرست شرکت عمران پردیس با اشاره به کاهش ۲۵ درصدی قیمت آپارتمان در منطقه پردیس، گفت: قیمت هر متر آپارتمان در این شهر حدود ۵۰۰ تا یک میلیارد تومان طی یک ماه گذشته افت داشته است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85152906/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%DB%B2%DB%B5%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1منبع: https://www.irna.ir/news/85152906/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%DB%B2%DB%B5%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1