ریل‌گذاری برای رونق حمل‌ونقل چندوجهی؛دستورکار جدی کشتیرانی

ریل‌گذاری برای رونق حمل‌ونقل چندوجهی؛دستورکار جدی کشتیرانی
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- شرکت‌های بزرگ کشتیرانی دنیا مدتی است نهضت حرکت از سمت حمل بار دریایی به سمت حمل بار چندوجهی را آغاز کرده‌اند و شرکت‌های کشتیرانی ایرانی نیز در حال پیاده‌سازی این رویکرد جدید هستند؛ ضمن اینکه با تأکیدات صورت گرفته در برنامه هفتم توسعه مبنی بر فعال‌سازی کریدور شمال- جنوب این موضوع به یکی از دستورکارهای کشتیرانی جمهوری اسلامی است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85242326/%D8%B1%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C