رییس جمهور: مردم باید از نتایج اقدامات ما بهره‌مند شوند/ کار مضاعف برای مترو پرند

رییس جمهور: مردم باید از نتایج اقدامات ما بهره‌مند شوند/ کار مضاعف برای مترو پرند
پرند – مجله خبری راه و ساختمان – رییس جمهور با بیان اینکه برای راه اندازی مترو پرند، بهتر و بیشتر از آنچه وعده داده شده بود، اقدامات لازم صورت گرفت، گفت: اقداماتی از این دست در کشور باید زودتر به نتیجه برسد تا مردم بیشتر از نتایج آن بهره‌مند شوند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85307442/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1منبع: https://www.irna.ir/news/85307442/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1