رییس سازمان اداری و استخدامی: دولتهای قبل به تکلیف خود برای ساخت مسکن عمل نکردند


مشهد- مجله خبری راه و ساختمان- معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: سالهای سال مساله مسکن رها شد و ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی تکلیف قانونی دولتهای قبل بود که به آن عمل نشد.منبع