زائران اربعین تخلف نرخی پروازها را به سامانه حقوق مسافر گزارش دهند

زائران اربعین تخلف نرخی پروازها را به سامانه حقوق مسافر گزارش دهند
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – سازمان هواپیمایی در اطلاعیه‌ای از زائران خواست در صورت مشاهده تخلف نرخی پروازهای اربعین، موضوع را از طریق سامانه حقوق مسافر به نشانی www.caa.gov.ir اطلاع داده تا در اسرع وقت رسیدگی و با متخلف یا متخلفین برخورد قانونی شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85202712/%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D9%86%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4

  هزینه ساخت آزاد راه جنوبی البرز حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان برآورد شد