زمان حرکت و برگشت قطار تهران- کربلا اعلام شد

زمان حرکت و برگشت قطار تهران- کربلا اعلام شد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- زمان حرکت قطار تهران- کربلا از مبدا تهران، در تاریخ‌های ۳۱ مرداد، چهارم شهریور، ۲۵ شهریور، ۲۸ شهریور، یکم مهر و چهارم مهر در نظر گرفته شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85203805/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85203805/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF