زمان صدور پروانه در بافت فرسوده تهران کاهش می‌یابد


تهران- مجله خبری راه و ساختمان- معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: اکنون زمان صدور پروانه در تهران به طور متوسط هشت ماه است، اما در قرارگاه جهادی که به‌تازگی در شهرداری‌ها شکل گرفته، مقرر شده که این زمان در بافت فرسوده به دو ماه کاهش یابد.منبع

  استفاده از ظرفیت بخش تعاون در واگذاری بنگاه‌ها