ساخت بیش از ۴۱۸ هزار واحد مسکونی روستایی در دولت سیزدهم

ساخت بیش از ۴۱۸ هزار واحد مسکونی روستایی در دولت سیزدهم
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – وزیر راه و شهرسازی در جلسه قرارگاه مسکن، از تعداد بیش از ۴۱۸ هزار واحدهای مسکونی روستایی در حال ساخت و اتمام یافته در دولت سیزدهم خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85399143/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4%DB%B1%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85

  ۶۲۱ قطعه زمین در قالب قانون جوانی جمعیت در اردبیل واگذار شد