ساخت خانه‌های حیاط دار در طرح نهضت ملی مسکن اقدام خوبی است


تهران- مجله خبری راه و ساختمان-یک کارشناس اقتصادی گفت: ساخت خانه‌های حیاط دار در طرح نهضت ملی مسکن اقدام مطلوبی است و اگر استانداردهای لازم در آن را رعایت شود، هزینه تمام شده ساخت نسبت به بلندمرتبه‌سازی کمتر خواهند شد.منبع
  رئیس سازمان برنامه و بودجه: قانون جذب سرمایه در ساخت بزرگراه ها نیاز به بازنگری دارد