ساخت خانه‌های یک طبقه حیاط دار در طرح نهضت ملی مسکن در اولویت قرار بگیرد


تهران- مجله خبری راه و ساختمان- یک کارشناس اقتصادی با اشاره به فرهنگ ایرانی‌ها، گفت: در طرح نهضت ملی مسکن به خصوص در شهرهای کوچک که دارای زمین کافی هستند، ساخت خانه‌های یک طبقه و ویلایی در اولویت قرار بگیرد.منبع

  ممیزی اتحادیه اروپا برای تمدید گواهی‌نامه ACC۳ «هما»