ساخت راه‌آهن شلمچه- بصره به کجا رسید؟

ساخت راه‌آهن شلمچه- بصره به کجا رسید؟
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- همزمان با نزدیک شدن به مراحل پایانی طراحی جزییات مسیر راه آهن شلمچه – بصره، دیدارهای مدیران راه آهن دو کشور در خاک ایران و عراق ادامه دارد تا هر چه سریعتر عملیات مین‌روبی این مسیر ریلی به عنوان اولین گام عملیاتی برای ساخت راه آهن کربلا بعد از ۴۰ سال آغاز شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85141482/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%B4%D9%84%D9%85%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85141482/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%B4%D9%84%D9%85%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF