ساخت نخستین سامانه سه بعدی شبیه ساز ۳۶۰ درجه برج مراقبت پرواز در فرودگاه زاهدان

ایسنا/سیستان و بلوچستان مدیرکل فرودگاه‌های سیستان وبلوچستان از ساخت نخستین سامانه سه بعدی شبیه ساز ۳۶۰ درجه برج مراقبت پرواز در فرودگاه بین المللی زاهدان خبر داد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402120502862/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%DB%B3%DB%B6%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2

خسروی اظهار کرد: فرودگاه‌های سیستان و بلوچستان در ۱۰ماهه سال ۱۴۰۲ با افزایش ۲۶ درصدی پروازها نسبت به سال گذشته رکورد قابل توجهی داشت.

به گزارش ایسنا به نقل از فرودگاه‌های سیستان و بلوچستان؛ خسروی گفت: امسال پرواز در فرودگاه‌های مشهد، تبریز، سیستان و بلوچستان و تهران رکورد زده است.

ساخت نخستین سامانه سه بعدی شبیه ساز ۳۶۰ درجه برج مراقبت پرواز در فرودگاه زاهدان

خسروی افزود: این سامانه سه بعدی به همت یک شرکت دانش بنیان با راهبری کنترلرهای برجسته فرودگاه برای نخستین بار در کشور ساخته شده است که نقش مهمی درتربیت نیروهای کنترلر متخصص و ماهر واحدهای مراقبت پرواز دارد.

وی افزود: تمامی زیرساخت‌های هوانوردی، فرودگاهی و تسهیلات و تجهیزات مورد نیاز فرآیند حرکت مسافر و جامه دان در فرودگاه‌های سیستان و بلوچستان برای برقراری پرواز فراهم است.

مدیرکل فرودگاه‌های سیستان و بلوچستان  هم چنین گفت: پرواز از فرودگاه‌های این استان نسبت به سال گذشته ۲۶ درصد افزایش داشته است.

  کارایی کریدورهای منطقه، متاثر از نقش‌آفرینی ایران