ساخت نخستین شهر جدید بین‌المللی در نوار ساحلی جنوب کشور

ساخت نخستین شهر جدید بین‌المللی در نوار ساحلی جنوب کشور
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- معاون وزیر راه و شهرسازی از ساخت نخستین شهر جدید بین‌المللی در نوار ساحلی جنوب کشور با عنوان «شهر جدید خلیج‌فارس» خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85186451/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1منبع: https://www.irna.ir/news/85186451/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1