ساخت کریدورهای نیمه‌تمام در مرحله اجرا قرار گرفت

وزیر را و شهرسازی با بیان اینکه ایران به عنوان مرجع ترانزیت کشورهای منطقه جایگاه مهمی دارد، گفت: در نشست شانگهای توافقات خوبی به صورت چندجانبه انجام شد تا ترانزیت کشور توسعه یابد. بر اساس گزارش‌هایی که در نشست‌های منطقه‌ای ارایه شد بیش از ۱۰۰ میلیون تن بار در منطقه وجود دارد که بخش بزرگ آن می‌تواند از منطقه ایران عبور کند.

وزیر راه و شهرسازی خبر داد: با بررسی این شرایط در حوزه ریل طرحی را آماده کردیم. مصوبه را گرفتیم و امیدواریم بتوانیم برنامه‌ریزی و اجرا شود. بر اساس این برنامه ده‌ها پروژه برای تکمیل کریدورهای ناتمانم اکنون در مرحله برگزاری مناقصه قرار دارد و ده‌ها پیمانکار بزرگ زیرساخت ریلی با هم مشغول می‌شوند. هم‌زمان در بخش توسعه ناوگان هم منابع خوبی در نظر گرفته شده است.منبع

به گفته وی، با وجود ۱۴ هزار کیلومتر راه آهن در کشور شبکه‌ای از کریدورهای ناقص مثل چابهار و رشت – آستارا را داریم که متصل نبوده و در جذب بار منطقه اشکال ایجاد می‌کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی مجله خبری راه و ساختمان، «رستم قاسمی» در مراسم ورود ناوگان ریلی جدید که امروز (یکشنبه) در محل ایستگاه راه آهن تهران برگزار شد، اظهار کرد: حمل و نقل اساس پیشرفت هر کشوری است و صادرات، واردات و توسعه کشورها به حمل و نقل وابسته است. این در حالی است که بعضی کشورها به آب‌های آزاد راه ندارند، اما خوشبختانه ایران در بهترین منطقه جهانی به لحاظ سهم حمل‌ و نقلی قرار دارد.

قاسمی با بیان اینکه برای مجموعه ترانزیت کشور برنامه‌ریزی مفصلی داریم تا عقب ماندگی موجود را رفع کنیم، گفت: حجم باری که وجود دارد با آمار جابه‌جایی موجود در کشور قابل مقایسه نیست. روس‌ها حجم زیادی کود و ذغال سنگ به هند ارسال می‌کنند که می‌تواند توسط شبکه کریدور ریلی ایران جذب شود. ضمن اینکه اخیراً در توافق با کشورهای عربی جنوب خلیج فارس پایانه‌هایی در ایران در اختیار آنها گذاشته خواهد شد.

  مسکن، تورم را پایین کشاند
وی با بیان اینکه پیش‌تر حمل و نقل تا این حد اهمیت نداشت، اما اکنون به عنوان مولفه توسعه هر کشوری است، افزود: در یک سال گذشته سهم رابطه با ترکمنستان و آذربایجان را که گلوگاه ترانزیتی هستند افزایش داده‌ایم و در جلسات متعدد و نشست‌های ترانزیتی دیپلماسی حمل و نقل را در دستور کار قرار دادیم .