ساخت یک‌هزار و ۵۴۱ کیلومتر راه‌آهن تا پایان سال ۱۴۰۳ 

ساخت یک‌هزار و ۵۴۱ کیلومتر راه‌آهن تا پایان سال ۱۴۰۳ 
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – وزارت راه و شهرسازی برنامه احداث و ساخت یک‌هزار و ۵۴۱ کیلومتر راه‌آهن تا پایان سال ۱۴۰۳ را در دستور کار خود قرار داده و در همین راستا ۴۵۸ کیلومتر راه‌آهن تا کنون به بهره‌برداری رسیده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85155058/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B5%DB%B4%DB%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3