ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی حمایتی در خوزستان در دستور کار قرار دارد

ایسنا/خوزستان استاندار خوزستان گفت: ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی حمایتی در استان ویژه محرومین در دستور کار قرار دارد.

حسینی محراب گفت: مسکن بخش‌های متنوعی دارد.‌ از جمله بخش بافت فرسوده در داخل شهرها که با توجه به آماده بودن زیرساخت‌ها بهترین فرصت برای ساخت و ساز مسکن محسوب می‌شود و مردم با مشارکت دولت در ساخت مسکن مشارکت می‌کنند.

علی‌ اکبر حسینی‌ محراب در پایان نشست شورای مسکن استان که امروز ۲۶ فروردین ماه برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مهمترین اولویت‌های کشور و استان مقوله مسکن است. جلسه امروز با حضور معاون عمرانی، فرمانداران و مدیران زیرساختی برگزار شد و آخرین اقدامات در زمینه ساخت مسکن مورد بررسی قرار گرفت.‌

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1403012614339/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی حمایتی در خوزستان در دستور کار قرار دارد

به گزارش ایسنا، وی افزود: زمین‌هایی برای متقاضیان در حال اختصاص است و ۵۴ هزار قطعه زمین به این منظور شناسایی شده و در حال آماده‌سازی است که بناست با تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان مراحل ساخت مسکن انجام شود.

استاندار خوزستان اظهار کرد: یک بخش دیگر نیز حوزه روستایی است و تقریبا زمین در اختیار همه متقاضیان این بخش قرار گرفته است. ۱۰۰ هزار واحد هم ویژه محرومین است که به عنوان مسکن حمایتی در دستور کار قرار دارد.

  تعامل سازنده با همسایگان در سایه «دیپلماسی مهارت»