ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی در کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد

ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی در کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد
یاسوج- مجله خبری راه و ساختمان- عملیات اجرایی ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن امروز(سه شنبه) همزمان با سفر رییس جمهور و با حضور وزیر راه و شهرسازی و جمعی از مدیران استان کهگیلویه و بویراحمد در شهر یاسوج آغاز شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85173857/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85173857/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF