ساخت ۱۴۵ هزار واحد شهری نهضت ملی توسط بنیاد مسکن اجرایی شد

ساخت ۱۴۵ هزار واحد شهری نهضت ملی توسط بنیاد مسکن اجرایی شد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از عملیاتی و اجرایی شدن ساخت بیش از ۱۴۵ هزار واحد نهضت ملی مسکن در شهرهای تحت مسوولیت این بنیاد خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85166058/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B1%DB%B4%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85166058/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B1%DB%B4%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF