ساخت ۱۶ هزار هکتار شهرک برای نخستین بار در دولت سیزدهم 

ساخت ۱۶ هزار هکتار شهرک برای نخستین بار در دولت سیزدهم 
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- معاون وزیر راه و شهرسازی از ساخت ۱۶ هزار هکتار شهرک برای نخستین بار در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: ۵۱‌هزار هکتار برای طرح نهضت ملی مسکن در دو سال گذشته تامین شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85259395/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B1%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85

  گرایش مهندسی سازه چیست؟ ساختمون 24 | road-housing