ساخت ۲۲ هزار مسکن نهضت ملی مازندران در مرحله تایید نهایی قرار دارد

ساخت ۲۲ هزار مسکن نهضت ملی مازندران در مرحله تایید نهایی قرار دارد
ساری – مجله خبری راه و ساختمان – سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران گفت: حدود ۲۲ هزار مسکن نهضت ملی در استان در مرحله تایید نهایی و معرفی به بانک برای افتتاح حساب جهت دریافت تسهیلات قرار دارند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85186334/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B2%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1