ساخت ۲ هزار واحد نهضت ملی در شهر جدید اندیشه به زودی آغاز می‌شود

ساخت ۲ هزار واحد نهضت ملی در شهر جدید اندیشه به زودی آغاز می‌شود
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید اندیشه با بیان اینکه در آن شهر جدید ۹۸۱ واحد مسکن تحویل شده و ۹۰۰ واحد دیگر نیز در ماه‌های آتی تکمیل و بهره‌برداری خواهد شد از آغاز احداث ۲ هزار واحد مسکونی در قالب مشارکت با بخش خصوصی در آن شهر جدید خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85316726/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

  بهره‌مندی از اقتصاد دانش‌بنیان در حوزه‌های عمران و ساختمان