سازمان نظام مهندسی: پیش‌نویس آیین‌نامه تخریب تدوین شده است

سازمان نظام مهندسی: پیش‌نویس آیین‌نامه تخریب تدوین شده است
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- دبیر سازمان نظام مهندسی استان تهران از تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه تخریب با همکاری وزارت نفت با سازمان ملی موسسه استاندارد خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85196392/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

  پرداخت حقوق فقط با شناسه یکتا