سازمان هواشناسی: یک متر از منابع آب تهران تبخیر شد

سازمان هواشناسی: یک متر از منابع آب تهران تبخیر شد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- داده‌های ایستگاه هواشناسی تهران نشان می‌دهد که در سه ماهه نخست امسال میزان تبخیر حدود یک هزار میلیمتر بوده است؛ این یعنی یک متر از منابع آب پایتخت تبخیر شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85165459/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85165459/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF