سال گذشته حدود ۱۲میلیون و ۶۸۵هزار مسافر در فرودگاه مهرآباد پذیرش شدند

سال گذشته حدود ۱۲میلیون و ۶۸۵هزار مسافر در فرودگاه مهرآباد پذیرش شدند
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- روابط عمومی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران اعلام کرد: سال گذشته در فرودگاه مهرآباد پروازها و اعزام رشد داشته و حدود ۱۲ میلیون و ۶۸۴ هزار و ۵۲۰ مسافر پذیرش شدند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85449126/%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B1%DB%B2%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%DB%B6%DB%B8%DB%B5%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4

  ۶ هزار و ۵۰۰ واحد نهضت ملی مسکن در خراسان جنوبی پی‌ریزی شد