سامانه بارشی امروز در ۱۱ استان فعال است

سامانه بارشی امروز در ۱۱ استان فعال است
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- هواشناسی از آخرین روز فعالیت سامانه بارشی در تهران، البرز، مازندران و هشت استان دیگر خبر داد و اعلام‌کرد: امروز هم‌چنین ۱۱ استان درگیر وزش باد شدید و خیرش گردوخاک می‌شوند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85193547/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85193547/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA