سامانه تسهیلات نوسازی مسکن در خراسان رضوی بازگشایی شد

سامانه تسهیلات نوسازی مسکن در خراسان رضوی بازگشایی شد
مشهد-مجله خبری راه و ساختمان- رییس اداره برنامه‌ریزی مسکن و بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت: سامانه تسهیلات ساخت مسکن در بافتهای فرسوده استان که برای مدتی غیر فعال بود اکنون بازگشایی شده است و متقاضیان می‌توانند برای دریافت تسهیلات به سامانه مراجعه کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85237017/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

  اجرای سریع‌تر احکام سند توسعه بخش تعاون