سامانه جامع یکپارچه نظام مهندسی ساختمان به زودی آغاز بکار خواهد کرد

سامانه جامع یکپارچه نظام مهندسی ساختمان به زودی آغاز بکار خواهد کرد
کرمانشاه- مجله خبری راه و ساختمان- رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور عنوان کرد: تا شهریور سال آینده نرم افزار جامع یکپارچه نظام مهندسی که شامل اطلاعات ۶۰۰ هزار عضو این سازمان است جایگزین نرم افزارهای استانی می شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85313966/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF

  مترو پرند و ۴ هزار و ۳۰۰ واحد مسکن مهر آماده افتتاح است